چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز یکشنبه, ۱۲ فروردین ۱۴۰۳
پایان فاز اول اردوی مطالعاتی پویش جهاد علمی البرز در ایام نوروز و آغاز فاز دوم اردوی مطالعاتی
فاز اول اردوی مطالعاتی که از 25 اسفندماه 1402 آغاز شده بود؛
در تاریخ 18 فروردین ماه 1403 به پایان رسید.
این اردو که در چهار رشته نظری و در هر رشته با دو راهبرد برگزار می شود؛
در فاز اول چهار آزمون جمعبندی ناظر به برنامه های مطالعاتی در هر راهبرد
و نیز وبینارهای مشاوره جهت هدایت دانش آموزان حاضر در اردو تدبیر شده بود.
فیلم ها و جزوه هایی که در فرایند جمعبندی سبب بهبود عملکرد دانش آموزان می شود ،
در هر راهبرد ارائه گردید و متقاضیان سراسر ایران در هر چهار رشته نظری
در این اردوی مطالعاتی، حضور گسترده ای داشتند.
 
در پایه دوازدهم انسانی و معارف 7600 دانش آموز، در پایه دوازدهم تجربی 6200 دانش آموز
و در پایه دوازدهم ریاضی 1900 دانش آموز در این اردوی مطالعاتی از سراسر ایران مشارکت نمودند.
متقاضیان در پیام رسان شاد در سه کانال ذیل حضور دارند:
 
@camp_12t    :کانال اردوی مطالعاتی تجربی در پیام رسان شاد
@camp_12r   :کانال اردوی مطالعاتی تجربی در پیام رسان شاد
@camp_12e   :کانال اردوی مطالعاتی تجربی در پیام رسان شاد
 
 
فاز دوم اردوی مطالعاتی نیز از شنبه 19 فروردین آغاز و تا سوم اردیبهشت ماه  به طول می انجامد.
در فاز دوم نیزکه در طی آن  همایش های جمعبندی تست و نکته برگزار می شود؛
برای ارزیابی سطح یادگیری متناسب با برنامه، چهار آزمون تجمیعی تدبیر شده است
که برنامه آن به شرح زیر است:
 
 
 
 
انتهای پیام/.