چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز دوشنبه, ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
تشکیل جلسه دپارتمان های دروس تخصصی و عمومی در فروردین ماه 1403
شنبه هجدهم و یکشنبه نوزدهم فروردین ماه1403، جلسه دپارتمان های دروس تخصصی و عمومی
با حضور دکتر سروش زاده ریاست محترم کل دپارتمان ها،
همچنین  اساتید و مدیران دپارتمان ها برگزار شد.
در طی جلسه، در خصوص امور سال جاری و موارد مرتبط با سال تحصیلی آینده
در دو بخش به گفتگو و تصمیم سازی پرداخته شد
همچنین دو تودیع و معارفه همکاران در دپارتمان ریاضی و زیست شناسی صورت گرفت.
 
در سال تحصیلی پیش رو اساتیدی که سکان دار هدایت دپارتمان ها خواهند بود؛
به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
 
 
دپارتمان ادبیات فارسی:  استاد نعمت اله بوالحسنی
دپارتمان دینی: استاد حسین سلیقه
دپارتمان ریاضی: استاد عباس اشرفی
دپارتمان زبان انگلیسی: استاد محمدحسین شکوری
دپارتمان زیست شناسی: دکتر معین مقدم نیا
دپارتمان شیمی:  استاد نصرت اله ظهرابی
دپارتمان عربی: استاد رضا نهضت
دپارتمان فیزیک:  استاد علیرضا یارمحمدی
دپارتمان گسسته و آمار:  استاد جواد ترکمن
دپارتمان هندسه:  دکتر اسحاق اسفندیار
 
 
 
 
 
تودیع استاد حسنی و معارفه استاد اشرفی در دپارتمان ریاضی
 

 
 
تودیع استاد معین آزاد و معارفه دکتر مقدم نیا در دپارتمان زیست شناسی
 
 
 
 
تقدیر از زحمات یکساله استاد ترکمن در تحقق اهداف آموزشی
 
 
 
دوشنبه بیستم فروردین ماه نیز جلسه امور آموزش با حضور مدیران پایه
جهت ابلاغ و بررسی مصوبات دپارتمان ها برگزار گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.