چاپ خبر
دبیرستان ماندگار البرز پنج‌شنبه, ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
برگزارهای وبینار توجیهی و هماهنگی جهت برنامه اردیبهشت ماه دبیرستان ماندگار البرز در پایه دهم و یازدهم
وبینارهای توجیهی و تبیینی برنامه ماه اردیبهشت، در دبیرستان ماندگار البرز
جهت آگاهی بخشی به اولیا و دانش آموزان برگزار شد.
 
امسال برای دومین سال متوالی در ماه اردیبهشت در دبیرستان ماندگار البرز،
برنامه تثبیت و تعمیق یادگیری
با هدف ارتقای سطح توان دانش آموزان در پاسخ دهی به امتحانات نهایی و با رویکرد تشریحی  برگزار می شود.
 
در این ماه اساتید و معلمان در پایه دهم و یازدهم به مرور  مباحث و دوره کل کتاب
و آماده سازی دانش آموزان برای امتحانات نهایی می پردازند.
 
از سال گذشته با توجه به دورنمای نهایی شدن امتحانات در پایه دهم و یازدهم به مثابه دوازدهم،
 برنامه دبیرستان ماندگار البرز در ماه اردیبهشت، بر تمرکز تشریحی محور مطالعه دانش آموزان
و دوره و مرور کتاب درسی همراه با برگزاری امتحان شبه نهایی از همه دروس
با هدف  آمادگی برای امتحانات نهایی معطوف گردید.
 
امسال هم با توقف برنامه های مکمل گام صفر کنکور در یازدهم و گام دوصفر کنکور در دهم،
تمرکز بر دو برنامه مطالعاتی با دو راهبرد تثبیتی و ترمیمی صورت گرفت.
 
در وبینار روز دوشنبه، استراتژی های آموزشی دبیرستان ماندگارالبرز
در ماه اردیبهشت، جهت امادگی برای امتحان نهایی تبیین گردید.
از یکم اردیبهشت با آغاز برنامه تثبیتی و ترمیمی، دانش آموزان با دو راهبرد مطالعاتی
و دو برنامه تعریف شده مطابق با نیاز دانش آموز، همراه مدرسه خواهند شد
و  با تبعیت از برنامه های تدبیر شده و شرکت در ازمون های شبه نهایی،
خود را برای امتحانات نهایی آماده می سازند.
 
در پایه دوازدهم نیز پس از کنکور اردیبهشت ماه، برنامه آمادگی جهت امتحانات نهایی در سه هفته متوالی
با رویکرد برگزاری کلاس های جمعبندی تشریحی و برگزاری آزمون های شبه نهایی
در دست انجام است.
 
امسال برای دومین سال متوالی، مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تراز نمره هر درس در امتحانات نهایی، مطابق با ساز و کار تعریف شده؛
بخشی از کارنامه کنکور دانش آموز خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.