اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
برگزای محمع انس با قرآن در دبیرستان ماندگار البرز
برگزای محمع انس با قرآن در دبیرستان ماندگار البرز با حضور پرشعور دانش آموزان روزه دار

اردوی مطالعاتی پایه چهارم امسال رنگ رمضان داشت

برگزاری مراسم افطاری برای دانش آموزان پایه چهارم در انتهای روزهای اردوی مطالعاتی

 

بازدید کادر مدیریت دبیرستان ماندگار البرز ازجماران
بازدید کادر مدیریت دبیرستان ماندگار البرز ازجماران

راهیابی دانش آموزان دبیرستان ماندگارالبرز به مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاهی
راهیابی دانش آموزان دبیرستان ماندگارالبرز به مرحله نهایی مسابقات آزمایشگاهی در سطح کشور

نتایج مدال آوران مرحله نهایی آزمون انتخابی2018 IMC مسابقات بلغارستان
نتایج مدال آوران مرحله نهایی آزمون انتخابی2018 IMC 
مسابقات بلغارستان 

راهیابی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان ماندگار البرز به مرحله نهایی مسابقات در پنجمین دوره ی المپیاد بین المللی هندسه
راهیابی دانش آموزان پایه یازدهم دبیرستان ماندگار البرز 
به مرحله نهایی مسابقات در پنجمین دوره ی المپیاد بین المللی هندسه 
     
 
 
اعلام نتایج آزمون پایه دهم  
نتایج آزمون ورودی
دبیرستان ماندگار البرز
30 خرداد اعلام می گردد
     
 
ارتباط مستقیم