اتوماسیون مدبر  
     
 
 
 
     
 
 
بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز
بازدید مسئولین مدرسه سمپاد بهشتی تنکابن از دبیرستان ماندگار البرز

سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز
سخنرانی همسر شهید شهریاری در دبیرستان ماندگار البرز به مناسبت 13 آبانماه

تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات دانش آموزی
تبلیغات دانش آموزان برای برگزاری انتخابات شورای  دانش آموزی

سخنرانی دکتر فرهنگ برای دانش آموزان
سلسه سخنرانی های دکتر فرهنگ برای دانش آموزان دبیرستان ماندگار البرز

شورای معلمان دبیرستان ماندگار البرز با حضور مدیرکل
شورای معلمان دبیرستان ماندگار البرز با حضور مدیرکل و ریئس منطقه
     
 
 
ارتباط مستقیم  
 
     
 
تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع