تاریخچه دبیرستان ماندگار البرز

بسمه تعالی

دبیرستان ماندگار البرز نماد قدمت و خدمت در تعلیم و تربیت

 

دبیرستان ماندگار البرز از آغاز تاکنون

دبیرستان ماندگار البرز که کالج آمریکایی ها نام داشت یکی از دبیرستان هاي معتبر و قدیمی شهر تهران است.

این دبیرستان که جزء نخستین نمادهاي آموزشی جدید در ایران است در شمال غربی چهارراه حافظ چهارراه کالج در خیابان انقلاب اسلامی قرار دارد.

این مدرسه به خاطر نماي رشته کوه البرز در پشت آن، البرز نام گرفته است.

قدمت آموزشی این دبیرستان به سال 1250 شمسی بر می گردد؛ در آن سال یک هیئت مبلغ مسیحیت به ایران آمد و در ساختمان اتابک لاله زار مستقر شد و فعالیت هاي تبشیري خود در باب مسیحیت را آغاز کرد . در سال 1252 شمسی هیئت مذکور در نزدیکی دروازه قزوین یک دبستان تاسیس کرده و در سال 1264 شمسی اولین کلنگ دبیرستان آن به دست ناصر الدین شاه قاجار در خیابان سی تیر فعلی(قوام السلطنه) به زمین خورد و در سال 1266 فعالیت آموزشی خود را با پنجاه نفر آغاز کرد این مدرسه اکنون در خیابان سی تیر کوچه نوبهار به نام مدرسه مهر امام نامیده شده است. و طی پانزده سال ( 1392 شمسی) به تعداد کلاسهاي آن افزوده شد تا در سال 1292 دوره ي 12 ساله ي آن کامل شد. در همین سال مکان فعلی دبیرستان البرز خریداري شد و در سال 1337 بخشی از آن به دانشگاه پلی تکنیک (امیرکبیر فعلی) واگذار گردید. و از سال 1297 به مدت 12 سال دو ساختمان در ملک جدید ساخته شد که سال 1303 ساختمان مرکزي آن توسط مارکوف ،معمار مشهور لهستانی الاصل روسی اتمام یافت.سال 1308 دبیرستان به دوره 15 ساله با 900 دانش آموز به کالج تبدیل شد سال 1312 ساختمان شبانه روزي و یک درمانگاه (B به مجموعه اضافه شد که این دو ساختمان بعدا تخریب شد و بناي دیگري به جاي آن ساخته شد.سال 1313 ساختمان علوم (ایثارگران فعلی) براي دوره لیسانس ساخته شد و به شیوه ي مبلغین مسیحیت و میسیونرهاي مذهبی آمریکا اداره می شد.

تا این که در سال 1319 دولت وقت، این مرکز را از آمریکایی ها خریداري کرد و به جهت تاسیس دانشگاه تهران ،کالج آن یعنی دوره لیسانس حذف شد و اداره مدرسه نیز بر عهده مدیران ایرانی قرار گرفت. و تاکنون به عنوان یکی از دبیرستانهاي خوش نام و درخشان در عرصه هاي علمی و فرهنگی به فعالیت خود را ادامه می دهد.

این دبیرستان دانش آموختگان فراوانی به جامعه علمی و فرهنگی ایران و جهان تحویل داده است که نمونه شاخص آن انسان مکتبی ،عارف مجاهد و دانشمند فرهیخته و چهره همیشه ماندگار ایران اسلامی عزیز شهید دکترمصطفی چمران و نیز بیش از 30 شهید والا مقام معلم و دانش آموز دوران دفاع مقدس می باشند که دبیرستان ماندگار البرز بایستی درطراز معرفی و علمی و فرهنگی آنان معرف نظام آموزشی و تربیتی جمهوري اسلامی ایران در سطح ملی و جهانی قرار گیرد .

ان شاا.. تعالی چون بناي این مجموعه در نوع خود، به لحاظ خدمت، امکانات و ساختار داراي ارزش هاي تاریخی و فرهنگی است ، لذا در سال1377 شمسی دو ساختمان مرکزي(ساختمان شهید چمران) و ایثارگران آن به شماره 2000 ثبت سازمان میراث فرهنگی گردید و در سال 1385 با عنایت به قدمت، استحکام بنا، هنر معماري و سوابق درخشان علمی آموزشی و فرهنگی تربیتی و احراز سایر شرایط لازم در چهارصد و پانزدهمین جلسه کمیسیون معین شوراي عالی آموزش و پرورش به تاریخ 1385/12/16 به عنوان مدرسه ماندگار شناخته شد. و با رعایت ضوابط و مقررات مدارس ماندگار این مدرسه از سال تحصیلی 86 به فعالیت خود ادامه می دهد .