29 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

21 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

21 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

17 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 3/2
(5 نظر )

15 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 5
(3 نظر )

15 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

10 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 2/8
(3 نظر )

5 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 1
(2 نظر )

3 دی 1402

مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )

27 دی 1400

مراسم نامگذاری مرکز علوم و فنون دبیرستان ماندگار البرز

مراسم نامگذاری مرکز علوم و فنون دبیرستان ماندگار البرز
مرکز علوم و فنون با حضور مدیرکل آموزش وپرورش، به نام دانشمند شهید محسن فخری زاده، نامگذاری شد.
مولف: مدیر سایت
0  نظر
رتبه خبر: 3/8
(4 نظر )
قبلی  
1  2  3  4  5  6 
  بعدی
صفحه 1 از 6