31 خرداد 1400

جلسه روسای دپارتمان های آموزشی و مدیران پایه

جلسه روسای دپارتمان های آموزشی و مدیران پایه
برگزاری جلسه
مسئولین  دپارتمان های آموزشی و مدیران پایه
دوشنبه 31 خرداد 1400
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 1/3
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - دپارتمان آموزشی

21 اسفند 1397

برگزاری جلسه تخصصی دپارتمان های علمی و آموزشی دبیرستان ماندگار البرز

برگزاری جلسه تخصصی دپارتمان های علمی و آموزشی دبیرستان ماندگار البرز
جلسه تخصصی دپارتمان های علمی و آموزشی دبیرستان
ماندگار البرز روز دوشنبه مورخ 20 اسفند 97 با هدف ارزیابی
عملکرد ، جذب و ساماندهی نیروی انسانی در سالن جلسات
دبیرستان برگزار شد.
مولف:
0  نظر
رتبه خبر: 3/9
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - دپارتمان آموزشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1